Registrer Online køb

Når du shopper hos en af vores online partnere, er det vigtigt, at du klikker videre til deres respektive webshop via www.cashbackworld.com. Årsagen til dette er, at det er cookies, som sikre, at dit køb kobles op til vores hjemmeside og registrere dine Cashback World fordele. Indstillinger på din computer, interne fejl eller blokering af cookies kan resultere i, at dit online køb ikke bliver registreret.

Sker dette for dig, skal du kontakte medlemsservice eller udfylde nedenstående formular.

Bemærk:

  • Indsendelse af nedenstående formular, giver desværre ingen garanti for, at du får dine fordele. Skulle anmodningen blive afvist, så kontakter vi dig.
  • Der kan gå op til 3 måneder, før dit køb bliver registreret.
  • Vi opretter en sag baseret på din anmodning, og følger op på den internt. Dette sker automatisk – derfor er det ikke nødvendigt for dig, at foretage dig yderligere.
  • Ikke alle vores partnere giver fordele på alle deres produkter. Du kan læse mere under fanen ”vigtig information” på partnerens informationsside på Cashbackworld.com.

Din Navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit Medlems-ID uden punktummer (skal udfyldes)

Emne (skal udfyldes)

Din besked

For at vi kan behandle din sag, beder vi dig vedhæfte følgende dokumenter.

Ordrebekræftelse / faktura:
Bevis for betaling (screenshot af kontoudtog):